OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Opći uvjeti poslovanja CLAUDIA FASHION j.d.o.o.

 

Alkarsko trkalište 38, Sinj

PJ: Brnaze 69c, Sinj

Djelatnost:1413, Proizvodnja ostale vanjske odjeće

OIB:12997678604 MB:04357884

Godina osnivanja:2015. Vlasnik: Klaudija Škarpa Status:Aktivan

 

UVJETI PRUŽANJA USLUGA  NAJMA VJENČANICA

 

Ovim općim uvjetima poslovanja Salona vjenčanica „Claudia Fashion“ uređuju se odnosi između salona vjencanica s jedne strane i klijentice – korisnika sa druge strane.

 

1.UVJETI PRUŽANJA USLUGE SALONA „CLAUDIA FASHION“

* Claudia Fashion vrši usluge iznajmljivanja haljina za osobnu upotrebu i ne mogu služiti u drugu svrhu.

* Claudia Fashion iznajmljuje haljine isključivo u viđenom stanju i dužan je izvršiti sve korekcije ,prepravke ,čišćenje i druge radnje na haljini u dogovoru sa klijenticom-korisnikom usluge.

*Claudia Fashion preporučuje obveznu rezervaciju termina koja osigurava individualan pristup i kvalitetnu posvećenost i stručnu pomoć od strane djelatnica Claudia Fashion

*U razdoblju od 14 dana prije datuma vjenčanja klijentica-korisnik će biti osobno kontaktirana od strane djelatnica Claudia Fashion na 1.probu kako bi se izvršile sve korekcije na rezerviranoj haljini i odabrala dodatna oprema uz haljinu

*Claudia Fashion je dužan haljinu predati klijentici najranije 4 dana ili najkasnije 1 dan prije datuma vjenčanja

*Klijentica-korisnik je obavezan osobno preuzeti haljinu

*Klijentica-korisnik je dužna prilikom preuzimanja haljine istu pregledati te ukoliko ima prigovora Claudia Fashion će u najkraćem mogućem roku nastojati iste ukloniti. U nemogućnosti otklanjanja nedostatka Claudia Fashion će izvršiti vraćanje uplaćenog iznosa datog za rezervaciju te haljine.

*klijentica –korisnik svojim dodatnim  potpisom na ugovoru potvrđuje da su sve korekcije  i sva usluga izvršena u skladu s dogovorom te da je u potpunosti zadovoljna uslugom

*Najam haljine obuhvaća i najam dodatne opreme (veo,ukrasi za kosu,nakit,šal,bolero,bundica …) te dvije male dječije haljinice. Sve navedeno ulazi u cijenu najma haljine, te se isto može i ne mora preuzeti.

*klijentica-korisnik ima mogućnost jednom zamijeniti rezerviran model za neki drugi iz salona „Claudia Fashion“, a da je model slobodan i dostupan za najam u potrebnom terminu.

*klijenti-korisnici koji izvrše rezervaciju haljine ne mogu naknadno priložiti nikakav popust, poklon bon ili drugo što bi umanjilo njihovu cijenu najma.

*klijentica-korisnik je dužna vratiti haljinu u dogovorenom roku koji je definiran ugovorom

*u slučaju ne vraćanja haljine u dogovorenom roku Claudia Fashion zadržava pravo naplate zakasnine koja je definirana ugovorom

*klijentica-korisnik dužna je, ukoliko se ustanovi oštećenje, nadoknaditi štetu odmah i po pravilima za naplatu oštećenja reguliranim važečim cjenikom za oštećenja

*procijenjeno vrijeme termina za isprobavanje je do 60 minuta i ne naplaćujemo  satnicu za termine isprobavanje vjenčanica

 

2.CIJENE PRUŽANJA USLUGE U SALONU „CLAUDIA FASHION“

*klijentica-korisnik usluge najma haljine prilikom rezervacije haljine dužna je gotovinski  uplatiti iznos od 1.000,00kn koji će se odbiti od ukupne cijene najma te haljine

*klijentica-korisnik usluge najma prvog nošenja odnosno naručivanja nove nenošene haljine u najam za prvo nošenje dužna je prilikom rezervacije iste uplatiti iznos od minimalno 30 % od vrijednosti najma vjencanice koji će se odbiti od ukupne cijene najma te haljine za prvo nošenje

*klijentica-korisnik je dužan isplatiti kompletan iznos u cjelosti za najam haljine kod preuzimanja iste

*Svaki korisnik naših usluga koji uplati rezervaciju vjenčanice  i potpiše ugovor podrazumijeva se da je pročitao ove opće uvjete jer se naknadne reklamacije ne uvažavaju.

 

Ovi opći uvjeti vrijede od 01.01.2018.